PAST
EXHIBITION

過去の展覧会

2024

ひとのかたち

2024.4.6 - 4.29
group exhibition

Respect

2024.2.17 - 2024.3.24
group exhibition

ITO Keiji

2023.12.16 - 2024.2.4
solo exhibition

2023

YAMAMOTO Kazuya

2023.11.4 - 11.19
solo exhibition

ISHIDA Noriko

2023.10.14 - 2023.10.29
solo exhibition

UEMATSU Yurika

2023.9.9 - 9.24
solo exhibition

TASHIMA Seizo

2023.8.11 - 2023.8.27
solo exhibition

Ralf Fritz Berger

2023.7.8 - 2023.7.23
solo exhibition

YUASA Miho

2023.6.10 - 6.25
solo exhibition

OZAWA Kaori

2023.5.13 - 5.28
solo exhibition

FUJII Fransowa

2023.4.15 - 4.30
solo exhibition

SAKATA Eizo

2023.3.11 - 3.26
solo exhibition

2022

SUGAI Asahi

2022.11.26 - 12.11
solo exhibition

ASO Rando

2022.10.22 - 11.6
solo exhibition

献杯夏

2022.8.6 - 2022.8.28
group exhibition

KUNISHIMA Seiji

2022.6.25 - 2022.7.10
solo exhibition

ITO Hideo

2022.4.23 - 2022.5.15
solo exhibition

OGURI Sayako

2022.3.19 - 2022.4.10
solo exhibition

2021

OISHI Sayaka

2021.12.18 - 2022.1.16
solo exhibition

NAKADA Yue

2021.11.13 - 2021.12.5
solo exhibition

VERONIKA Dobers

2021.10.2 - 2021.10.17
solo exhibition

UEMATSU Yurika

2021.8.14 - 2021.8.29
solo exhibition

FOUR次展Ⅲ

2021.7.24 - 2021.8.9
solo exhibition

SASATANI Teruo

2021.7.3 - 2021.7.18
solo exhibition

YUASA Miho

2021.6.12 - 2021.6.27
solo exhibition

ISHIDA Noriko

2021.5.15 - 2021.5.30
solo exhibition

ITO Keiji

2021.4.10 - 2021.4.25
solo exhibition

UPCYCLE

2021.2.20 - 2021.3.14
group exhibition

2020

星月夜

2020.12.19 - 2021.1.17
group exhibition

NIWA Yasuhiro

2020.9.26 - 2020.10.18
solo exhibition

KUNISHIMA Seiji

2020.7.23 - 2020.8.16
solo exhibition

LOT-EK

2021.8.14 - 2021.8.29
special exhibition

Gimhongsok×
TAKEUCHI Takakazu

2020.2.8 - 2020.2.24
special exhibition

2019

SUGIURA Makoto

2019.12.14 - 2020.1.5
solo exhibition

YUASA Miho

2019.11.9 - 2019.11.24
solo exhibition

OZAWA Kaori

2019.10.12 - 2019.10.27
solo exhibition

CREATURE

2019.7.20 - 2019.8.25
group exhibition

Donald Silverstein

2019.5.18 - 2019.6.9
special exhibition

LAYER

2019.4.20 - 2019.5.6
group exhibition

NARUSE Tomohiko

2019.3.16 - 2019.3.31
solo exhibition

2018

ITO Keiji

2018.12.15 - 2019.1.3
solo exhibition

NIWA Yasuhiro

2018.11.17 - 2018.12.2
solo exhibition

ITO Hideo

2018.10.20 - 2018.11.4
solo exhibition

SASATANI Teruo

2018.9.15 - 2019.9.30
solo exhibition

KUNISHIMA Seiji

2018.6.23 - 2018.7.29
solo exhibition

SAKATA Eizo

2018.3.3 - 2018.3.18
solo exhibition

TASHIMA Seizo

2018.1.20 - 2018.2.4
solo exhibition

2017

FUJI Furansowa

2017.12.16 - 2019.1.3
solo exhibition

NAKADA Yue

2017.11.25 - 2017.12.10
solo exhibition

ISHIDA Noriko

2017.10.14 - 2017.10.29
solo exhibition

YUASA Miho

2017.9.9 - 2017.9.24
solo exhibition

OZAWA Kaori

2017.7.22 - 2017.8.6
solo exhibition

conversation

2017.6.3 - 2017.6.18
group exhibition

NARUSE Tomohiko

2017.4.1 - 2017.4.16
solo exhibition

KUNISHIMA Seiji

2017.2.18 - 2017.3.26
solo exhibition

2016

NIWA Yasuhiro

2016.12.10 - 2016.12.25
solo exhibition

ITO Hideo

2016.11.19 - 2016.12.4
solo exhibition

ITO Keiji

2016.10.8 - 2016.10.23
solo exhibition

SASATANI Teruo

2016.3.12 - 2016.3.27
solo exhibition

KUNISHIMA Seiji

2016.1.16 - 2016.1.31
solo exhibition

2015

FUJI Furansowa

2015.11.28 - 2015.12.13
solo exhibition

ISHIDA Noriko

2015.10.17 - 2015.11.3
solo exhibition

VERONIKA Dobers

2015.9.19 - 2015.10.4
solo exhibition

ASAI Mariko ×
WATANABE Etsuko

2015.7.18 - 2015.8.16
group exhibition

four次展 Ⅱ

2015.6.6 - 2015.6.28
group exhibition

SAKATA Eizo

2015.2.14 - 2015.3.1
solo exhibition